Сателитна интернет NASSAT ® DSNG, стрийминг за производствоСателитна интернет за производство - DSNG | NASSAT ®

Сателитна интернет Производство - DSNG

NASSAT I + D + и е разработила конкретна комуникационен протокол чрез сателитно предаване / приемане на аудиовизуално съдържание. Приложим за мобилен или транспортируемото оборудване.

Всичко това се превръща в професионалните услуги, стабилно предаване, липса на латентност, без резервация.

Производствени конкретни решения - DSNG

Посочвайки Автоматична телефонна система. Удобства:

Mobile Internet Satellite Strip

Преносима система. Удобства:

Преносими Сателитна интернет издънки

Техническа поддръжка


Типичен пример за схема, сателитна връзка ...

Схема Сателитна интернет DSNG