Сателитна интернет NASSAT | Лиценз AnatelБразилия Anatel - Национална агенция по телекомуникации

ANATEL

Националната агенция за телекомуникации (Anatel) е държавната структура, която регулира далекосъобщенията в Бразилия. Създадена, за да насърчи развитието на телекомуникациите в тази страна, агенцията се управлява самостоятелно и е автономна от финансова гледна точка. Нейните дейности включват изпълнението на национални политики, свързани с телекомуникациите, регулирането на лицензите, управлението на радиочестотния спектър и защитата на правата на потребителите, наред с другото.