NASSAT Сателитна интернет | Интернет чрез сателитна мобилна и фиксиранаCasual Internet Satellite събитие.

случайните събития

Някои примери на събития, които се нуждаят от интернет в изолирани места