Някои интегрирани решения
Оборудване и превозвачи

Група NASSAT Satcom

COBHAM

Кобъм

Air-суша-море-Военна

iNetVu

iNetVu

Наземни мобилни системи

EPAK

Висока производителност на Maritima

SES

Способност за пространство - O3b