Сателитна интернет NASSAT | Лиценз AnatelБразилия Anatel - Национална агенция по телекомуникации

ANATEL

Националната агенция за далекосъобщенията (Anatel) е държавната агенция, която регулира телекомуникациите в Бразилия. Създаден, за да се насърчи развитието на телекомуникациите в страната, агенцията се управлява самостоятелно и е финансово независим. Нейните дейности включват изпълнение на националните политики, свързани с телекомуникациите, регулаторни лицензи, управлението на радиочестотния спектър, както и защита на правата на потребителите и др.